Levenslange Garantie

Algemene Voorwaarden voor Levenslange Garantie

Welkom bij Whisiskey! Wij zijn verheugd u onze levenslange garantie aan te bieden op al onze whiskey accessoires. Hieronder vindt u de voorwaarden van onze garantie, ontworpen om u gemoedsrust te bieden bij uw aankoop.

1. Geldigheid van de Garantie:

- De levenslange garantie is van toepassing op alle Whisiskey whiskey accessoires die rechtstreeks bij ons zijn gekocht via onze officiële website of bij geautoriseerde verkopers.
- De garantie is uitsluitend geldig voor de oorspronkelijke koper en kan niet worden overgedragen aan derden.

2. Omvang van de Garantie:

- Whisiskey garandeert dat onze whiskey accessoires vrij zijn van fabricagefouten en materiaaldefecten gedurende de gehele levensduur van het product.
- Deze garantie dekt schade veroorzaakt door normaal gebruik, met uitzondering van gevallen waarin de schade is ontstaan door onjuist gebruik, misbruik, verwaarlozing of ongelukken (zoals vallen of stoten).

3. Vervanging of Reparatie:

- Indien een product gebreken vertoont die onder de garantie vallen, zal Whisiskey naar eigen goeddunken het defecte product vervangen of repareren.
- Als een exacte vervanging niet mogelijk is vanwege beschikbaarheid of discontinuïteit van het product, behoudt Whisiskey zich het recht voor om een vergelijkbaar product aan te bieden als vervanging.

4. Procedure voor Garantieclaims:

- Om aanspraak te maken op de levenslange garantie, dient u een geldig aankoopbewijs te overleggen dat de aankoopdatum en het product aantoont.
- Neem contact op met onze klantenservice via [klantenservice@whisiskey.com](mailto:info@whisiskey.com) om een garantieclaim in te dienen. Zorg ervoor dat u alle relevante informatie verstrekt, inclusief foto's van het defecte product.
- Whisiskey behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie of bewijsmateriaal te vragen om de garantieclaim te beoordelen.

5. Uitsluitingen van de Garantie:

- Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, verwaarlozing, wijziging van het product, onjuist onderhoud of normale slijtage.

- De garantie dekt geen esthetische gebreken die geen invloed hebben op de functionaliteit van het product, zoals oppervlakkige krassen of verkleuringen.

6. Overige Bepalingen:

- Whisiskey behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van de levenslange garantie te allen tijde te wijzigen of te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
- Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten, en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat kunnen verschillen.

Door een aankoop te doen bij Whisiskey stemt u in met deze Algemene Voorwaarden voor Levenslange Garantie. Als u vragen heeft over onze garantie of als u een garantieclaim wilt indienen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice. We staan altijd klaar om u te helpen!

Proost,

Het Whisiskey Team